Beschermd monument

Station Oudenaarde: watertoren

Beschermd monument van 18-07-1996 tot heden
ID: 8927   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8927

Besluiten

Watertoren
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-1996  ID: 3079

Beschrijving

De watertoren horend bij het station van Oudenaarde is beschermd als monument.


Waarden

De watertoren bij het station van de NMBS is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als zeldzaam geworden voorbeeld van een kleine watertoren van het type met overkragende, niet- beklede betonnen Intze- kuip , met pyramidale voet bestaande uit een betonnen skelet met invulling van metselwerk, in de twintiger jaren als type- watertoren door de Staatsspoorwegen opgericht, in het onderhavig geval in de onmiddellijke omgeving van een belangrijk, heden als monument beschermd station en als dus danig een getuige met een supplementaire contextuele exemplarische illustratieve en beeldbepalende betekenis.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watertoren

Jozef Braetstraat zonder nummer (Oudenaarde)
De eerste spoorweglijn die Oudenaarde aandeed, verbond Gent met Saint-Ghislain. Het traject Gent-Oudenaarde werd op 17 mei 1857 geopend. In 1866 werd een eerste reizigersgebouw opgericht. Om de stoomlocomotieven te bevoorraden moest al vlug een heel waterleidingsysteem uitgebouwd worden. Naar verluidt zou men daarvoor in het stationsareaal twee grote ondergrondse watertanks aangelegd hebben. Een ervan zou zich in de onmiddellijke nabijheid van de huidige watertoren bevinden. Supplementaire bevoorrading werd gewoon uit de oude vestingvijvers ten westen van de stad gepompt en via buizen naar het station gevoerd. Vanaf de watertoren liep een leiding naar de locomotievenstelplaats ten noordoosten van het stationsareaal. Heel dit systeem bestaat niet meer. Een vroegere watertoren had een lage achthoekige licht overkragende kuip die door een laag dak afgedicht was. Op dezelfde plaats we