Beschermd monument

Herberg Etboshoeve met erf en boomgaard

Beschermd monument van 01-12-2000 tot heden
ID: 8928   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8928

Besluiten

Etboshoeve, herberg en erf met schuur, linden en boomgaard, en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-12-2000  ID: 3594

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Etboshoeve, de voormalige herberg en het bijhorend erf met schuur, linden en de boomgaard.


Waarden

De Etboshoeve, voormalige herberg en bijhorend erf met schuur, linden en boomgaard zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De voormalige boerderij-herberg genaamd "Etboshoeve" uit de 18de eeuw (wellicht gebouwd tussen 1750 en 1770), ingeplant naast de Zuidlede aan de Etbosbrug en aan de dreef genaamd Etbos, vormt een markante historische entiteit.
De natuurhistorische context van de site van de Etboshoeve bezit een uitzonderlijk karakter. Geomorfologisch behoort het gebied waarbinnen de Etboshoeve ligt tot een glaciale erosievallei gevormd tijdens het vroeg- en middenpleistoceen, in het centrale deel van de Vlaamse Vallei; de hoeve ligt in het zuidelijk deel van de "Moervaartdepressie", de grootste tardiglaciale plas in zijn soort in de Nederlanden waar de vermenging van de ondiepe, zuivere kalk-gyttjalaag met de bovenliggende klei een vruchtbaar landbouwgebied deed ontstaan.
Militair-historisch vormt het boerenerf een relict van de Bedmar-linie uit 1702 van vestingbouwer Vauban: bestaande uit een afgevlakte schans of redoute tussen nog bestaande verdedigingswaterlopen de Zuidlede en de Liniegracht.
Architectuurhistorisch is de Etboshoeve qua typologie een representatief en relatief goed bewaard voorbeeld van een traditionele hoeve met losse bestanddelen en van een landelijke herberg in het Land van Waas, met streekeigen bouwkenmerken uit de 18de en 19de eeuw. Het bakstenen boerenhuis vertoont architectonisch onder meer de karakteristieke rechthoekige grondvorm onder pannen zadeldak, met voorgevel (zuid) afgelijnd door geprofileerde daklijst en voorzien van rechthoekige muuropeningen met houten latei, waaronder opkamervensters; voorts typisch groen- en witgeschilderd houtwerk, meerdere kleine ronde vensters en een geteerde plint. Een aantal waardevolle authentieke interieurelementen bleven behouden zoals houten balklagen, een open haard met haardlijst en ovendeur, oude deuren aan hengsels en oud sluitwerk. Het erf bewaart de bij een herberg gebruikelijke rij linden, een oud type dwarsschuur met ankerbalkgebinten en een achterliggende hoogstamboomgaard die conceptueel een integraal deel uitmaken van de Etboshoeve.

sociaal-culturele waarde

De Etboshoeve is binnen de Moerbeekse meersen aan de Zuidlede en de Liniegracht uitgegroeid tot een vast herkenningspunt en gekend trefpunt met historisch karakter aan een kruispunt van wegen in het natuurgebied van de "Moervaartdepressie" met bekende recreatieve functie.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Herberg Etboshoeve

Etbos 3 (Moerbeke)
De boerderij-herberg vroeger, verwijzend naar de locatie, "In den Etbosch" geheten, thans "Etboshoeve" genaamd, gaat in oorsprong zeker terug tot de 18de eeuw.