Beschermd monument

Burgerhuizen De Gulden Boomen en De Korenbloemen

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden

ID: 893   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/893

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De bescherming als monument omvat twee dwarshuizen uit de 17de eeuw die in 1745 werden voorzien van een vernieuwde voorgevel van vijf traveeën en ten dele afgedekt met een leien schilddak met twee zijdakkapellen.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuizen De Gulden Boomen en De Korenbloemen

Grote Markt 18 (Diest)
De twee dwarshuizen uit de 17de eeuw werden in 1745 voorzien van een vernieuwde voorgevel van vijf traveeën en ten dele afgedekt met een leien schilddak met twee zijdakkapellen.