Beschermd monument

Hoeve Schoonberg: oude gebouwen

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden
ID: 8930   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8930

Besluiten

Hoeve Schoonberge
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2948

Beschrijving

Van hoeve Schoonberg zijn de oude gebouwen beschermd als monument. De recentere stallen en loodsen horen niet bij de bescherming.Waarden

De gebouwen van de hoeve genaamd Schoonberge, met uitzondering van de recent gebouwde stallen en loodsen, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
als architecturale getuigen van de oude, tot de 12de eeuw opklimmende heerlijkheid van Schoonberge in Aalter
als bijzonder mooi gelegen hoeve in een landschappelijk waardevolle omgeving, grotendeels resulterend uit een 17de-eeuwse ontginning met een rechtlijnig drevenpatroon
als typisch voorbeeld van een Oost-Vlaams hoevetype met losse bestanddelen onder zadeldaken opgesteld in U-vorm, vermoedelijk gebouwd kort voor 1770, uitgebreid en aangepast in de 19de eeuw, en gekenschetst door een centraal ingeplant boerenhuis voorzien van een gewitte gevel met een puntdakvenster en een dakruitertje, en imponerende bedrijfsgebouwen, met name het uiterst zeldzaam voorkomend voormalig mestvaaltgebouwtje en koepelvormig gemetst hondenhok, de typische dwarsschuur en stallen en het verderop gelegen bakhuis.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Schoonberg

Schoonberg 11 (Aalter)
Hoeve met losstaande bestanddelen in U-vorm gegroepeerd en met woonhuis op terp. Vanuit het erf vertrekken vier dreven van circa 150 meter naar de vier windstreken. De dubbele beukendreef leidend naar de straat zou dateren van 1910.