Herberg Etboshoeve met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-12-2000 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Moerbeke
Deelgemeente Moerbeke
Straat Etbos
Locatie Etbos (Moerbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/44045/102.1
  • DO002143
  • OO002437

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg Etboshoeve en omgeving

Etbos (Moerbeke)

De Etboshoeve ligt binnen een zeer schaars bewoond meersgebied ten zuiden van de Moervaart, de Moerbeekse meersen, dat deel uitmaakt van de Moervaartdepressie en landschappelijk het zuidelijk gedeelte van de gemeente Moerbeke (Waas) kenmerkt.

Is de omvattende bescherming van

Herberg Etboshoeve

Etbos 3, Moerbeke (Oost-Vlaanderen)

De boerderij-herberg vroeger, verwijzend naar de locatie, "In den Etbosch" geheten, thans "Etboshoeve" genaamd, gaat in oorsprong zeker terug tot de 18de eeuw.

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde herberg Etboshoeve met boomgaard met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van de Etbosbrug en een deel van de Zuidlede.

Waarden

Omgeving van de Etboshoeve met Etbosbrug en deel van de Zuidlede is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kronkelende Zuidlede achter de Etboshoeve, met haar oevers, aanpalende percelen met naast de Zuidlede lopende zandweg afgeboord door populieren en grachten, het gekasseid kruispunt van Etbos met de Etbosbrug naast de Etboshoeve, het weiland palend aan de Etboshoeve, als vroeger bij de hoeve behorend land met aanliggend deel van de populierendreef genaamd Etbos, vormen samen de specifieke, directe er onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving van de Etboshoeve die de intrinsieke waarde ervan als historische hoeve en herberg opgericht op een schans van de Bedmarlinie aan de Zuidlede, een historische transportweg in de Moervaartdepressie, tot zijn recht laten komen. Binnen het vlakke omgevend natuurlandschap van de Moervaartdepressie met merkwaardig geomorfologisch ontstaan vormen de meanderende Zuidlede met zijn trekwegen en het relict van de Liniegracht van de Bedmarlinie de scheiding tussen de Moerbeekse meersen en het meer beboste zuidelijke deel waarbij de site van de Etboshoeve een sterk beeldbepalend element vormt in het omgevend Moervaartdepressielandschap.

sociaal-culturele waarde

De kronkelende Zuidlede achter de Etboshoeve aan weerszij van de Etbosbrug, met haar oevers, de naast de Zuidlede lopende zandweg, afgeboord door populieren en grachten, het gekasseide kruispunt van Etbos met de Etbosbrug, het weiland palend aan de Etboshoeve met aanliggend deel van de populierendreef genaamd Etbos, vormen de omgeving van de Etboshoeve, door de ligging in de Moerbeekse meersen aan de Zuidlede uitgegroeid tot een vast herkenningspunt en gekend toeristisch trefpunt.
Door de meervoudige historische betekenis van de Etboshoeve en haar ligging aan een natuur- en bosgebied biedt de site een meerwaarde voor de stille recreatie in de Moervaartdepressie.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.