Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 89333   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89333

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis met drie bouwlagen en afgewolfd schilddak (Vlaamse pannen). Drie traveeën brede voorgevel met ordonnantie uit het vierde kwart van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Groentenmarkt 9 (Gent)
Hoekhuis met drie bouwlagen en afgewolfd schilddak (Vlaamse pannen). Drie traveeën brede voorgevel met ordonnantie uit het vierde kwart van de 19de eeuw.