Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 89335   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89335

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Onderkelderd huis van drie bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak minstens opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, doch volgens archiefstukken aangepast in de 18de eeuw en verhoogd tot een lijstgevel van drie bouwlagen in 1848.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Oude Houtlei 112 (Gent)
Onderkelderd huis van drie bouwlagen en vijf traveeën, met zadeldak minstens opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw, doch volgens archiefstukken aangepast in de 18de eeuw en verhoogd tot een lijstgevel van drie bouwlagen in 1848.