Beschermd monument

Kasseiweg Terwesttragel

Beschermd monument van 06-06-2001 tot heden
ID: 8937   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8937

Besluiten

Kasseiweg
definitieve beschermingsbesluiten: 06-06-2001  ID: 3715

Beschrijving

De Terwesttragel (vroeger Etbosdreef) is met inbegrip van de beboomde wegbermen beschermd als monument.Waarden

De Etbosdreef, kasseiweg tussen Moervaart en Zuidlede, met inbegrip van de beboomde wegbermen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

deze kasseiweg getuigt van een bepaalde, uiterst belangrijke en langdurige fase in de evolutie van infrastructuurwerken in casu de wegenbouw. Om industrieel-archeologische redenen zijn de technische kenmerken van langs- en dwarsprofielen, de fundering en afboording van kasseiweg en wegberm van belang. De Etbosdreef heeft een trapeziumvormige opbouw en ligt ongeveer 150 centimeter hoger dan de aanpalende terreinen. Op de wegbermen werden bomen geplant. Momenteel zijn het Canadapopulieren.

historische waarde

deze kasseiweg is nog een van de laatste voorbeelden van een geplaveide wegverharding, een techniek die reeds ten tijde van de Romeinse militaire aanwezigheid werd toegepast bij de aanleg van heirbanen. Onder de heerschappij van Albrecht en Isabella, tijdens het begin van de 17de eeuw werden de straten in de steden geplaveid. Gedurende het 40-jarig bewind van Maria Theresia, van 1740 tot 1780, werden de eerste stenen wegen aangelegd. Een deel van de Etbosdreef is vanaf de Moervaart een monumentale toegangsdreef tot Wulfsdonk en is beplant met Hollandse Linde (Tilia x vulgaris).

sociaal-culturele waarde

de zeldzaam wordende kasseiwegen zijn zéér karakteristiek en geven aan het landschap een belangrijk, echt en onvervalst karakter. Ze worden door menig wandelaar, wielertoerist, wielrenner en sportliefhebber opgezocht om er zijn geliefde sport te beoefenen. Ook de aanplantingen langs de Etbosdreef geven aan het landschap een authentiek voorkomen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Terwesttragel

Terwesttragel (Moerbeke)
De Terwesttragel is gelegen tussen de Moervaart en de Zuidlede en dwarst bijgevolg de Moervaart depressie.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Restanten van het Kasteel Wulfsdonk

Terwesttragel 2 (Moerbeke)
Voormalig zogenaamd "Kasteel Wulfsdonk", later "Zamans Kasteel", heden buitenverblijf van graaf R. Lippens in een landelijk gelegen kasteelpark met vijver, resten van de vroegere walgrachten en bijbehorende dreven waaronder een noordelijke toegangsdreef vertrekkend aan de Moervaart en verder Etbosdreef genaamd. Van belang als in oorsprong laat-middeleeuws omgracht kasteelgoed.

Is de omvattende bescherming van

Opgaande lindendreef

Etbos (Moerbeke)
Van bij de Moervaart loopt een gekasseide dreef naar het Kasteel Wulfsdonk. De dreef bestaat uit opgaande Hollandse lindes en enkele zomerlindes met zeer veel opslag aan de basis.