Beschermd monument

Groot Begijnhof

Beschermd monument van 21-04-1994 tot heden
ID: 8939   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8939

Besluiten

Groot Begijnhof of Sint-Elisabethbegijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1994  ID: 2669

Beschrijving

Het Groot Begijnhof of Sint-Elisabethbegijnhof is beschermd als monument.Waarden

Het Sint-Elisabethbegijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als begijhofcomplex gebouwd onder mecenaat van de hertog van Arenberg in 1872-1875 als voortzetting van een middeleeuws, historisch leefpatroon en –milieu van het gewezen Groot Sint-Elisabethbegijnhof te Gent.

artistieke waarde

als nagenoeg intact bewaarde neogotische begijnhofarchitectuur met een grote stijleenheid vooral verwijzend naar de gevarieerde 15de-eeuwse Brugse baksteenarchitectuur, ontworpen door baron J.B. Béthune en A. Verhaegen.

historische waarde

in casu documentaire waarde: : als stedenbouwkundig voorbeeld van een planmatig ontworpen neogotisch gesloten ‘dorp’ met als centraal punt de kerk met drie omringende pleinen en acht straten bebouwd met een groothuis, 14 conventen, 80 huizen, pastorie, infirmerie en boerderij.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 2-98 (Gent)
In 1872 kocht hertog Engelbertus van Arenberg het noordwestelijk deel van de Sint-Baafskouter te Sint-Amandsberg (8 ha groot) de zogenaamde "Nieuwhofkouter". In 1873 werd naar ontwerp van architect Arthur Verhaegen begonnen aan de bouw van het begijnhof.


Is de omvattende bescherming van

Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van Hongarije, Heilige Michael en Heilige Engelen

Groot Begijnhof zonder nummer (Gent)
Plannen naar ontwerp van J. Bethune, eerstesteenlegging op 29 september 1873 en plechtige kerkwijding op 29 september 1875. Driebeukige basilicale kerk van negen traveeën met recht afgesloten koor van één travee; ronde traptoren op polygonale aanzet in de oksel van westgevel en noordelijke zijbeuk.


Kapel Sint-Antonius van Padua

Groot Begijnhof zonder nummer (Gent)
Eenbeukige kapel van drie traveeën onder leien zadeldak met kleine dakruiter. Gebouwd in de as van de oostgevel der infirmerie (nummer 66).