Beschermd monument

Groot Begijnhof

Beschermd monument van tot heden

ID
8939
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8939

Besluiten

Groot Begijnhof of Sint-Elisabethbegijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1994  ID: 2669

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Groot Begijnhof of Sint-Elisabethbegijnhof is beschermd als monument.Waarden

Het Sint-Elisabethbegijnhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als begijhofcomplex gebouwd onder mecenaat van de hertog van Arenberg in 1872-1875 als voortzetting van een middeleeuws, historisch leefpatroon en –milieu van het gewezen Groot Sint-Elisabethbegijnhof te Gent.

artistieke waarde

als nagenoeg intact bewaarde neogotische begijnhofarchitectuur met een grote stijleenheid vooral verwijzend naar de gevarieerde 15de-eeuwse Brugse baksteenarchitectuur, ontworpen door baron J.B. Béthune en A. Verhaegen.

historische waarde

in casu documentaire waarde: : als stedenbouwkundig voorbeeld van een planmatig ontworpen neogotisch gesloten ‘dorp’ met als centraal punt de kerk met drie omringende pleinen en acht straten bebouwd met een groothuis, 14 conventen, 80 huizen, pastorie, infirmerie en boerderij.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Groot Begijnhof

Groot Begijnhof 2-98, 69A, zonder nummer (Gent)
In 1872 kocht hertog Engelbertus van Arenberg het noordwestelijk deel van de Sint-Baafskouter te Sint-Amandsberg ter grootte van 8 hectare de zogenaamde Nieuwhofkouter. In 1873 werd naar ontwerp van architect Arthur Verhaegen begonnen aan de bouw van het begijnhof, volledig opgevat naar het patroon van de middeleeuwse begijnhoven als een ommuurde stad binnen een stad en overeenkomstig geïnspireerd op de Vlaamse gotische stijl van de 15de eeuw. Het begijnhof met zijn veertien conventen voor circa dertig begijnen en zijn tachtig huizen werd op 29 september 1874 ingehuldigd. Het begijnhof telt drie pleinen, namelijk het Sint-Elisabethplein, Sint-Beggaplein en Sint-Antoniusplein.

Is de omvattende bescherming van

Begijnhofkerk Heilige Elisabeth van Hongarije, Heilige Michael en Heilige Engelen

Groot Begijnhof zonder nummer (Gent)
Driebeukige basilicale kerk van negen traveeën met recht afgesloten koor van één travee; ronde traptoren op polygonale aanzet in de oksel van westgevel en noordelijke zijbeuk. Plannen naar ontwerp van J. Bethune, eerstesteenlegging op 29 september 1873 en plechtige kerkwijding op 29 september 1875. Calvarieberg onder portiek met versierde puntgevel opgericht in 1875 tegen de oostgevel naar ontwerp van J. Bethune.


Kapel Sint-Antonius van Padua

Groot Begijnhof zonder nummer (Gent)
Eenbeukige kapel van drie traveeën onder leien zadeldak met kleine dakruiter, gebouwd in de as van de oostgevel van de infirmerie. Oostelijke puntgevel geopend door ruim spitsboogvenster met fraaie tracering.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.