Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
89404
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89404

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige herberg. Langgerekt dorpshuis van aanvankelijk één bouwlaag uit de eerste helft van de 19de eeuw; later, eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw verhoogd met bovenverdieping en aangepast, zie bouwnaden in linker zijpuntgevel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg

Materplein 1 (Oudenaarde)
Langgerekte dorpswoning van aanvankelijk één bouwlaag uit de eerste helft van de 19de eeuw; later, eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw verhoogd met bovenverdieping en aangepast, zie bouwnaden in linker zijpuntgevel. Verankerde en gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen en steekboogvormige muuropeningen.