Beschermd monument

Belgisch Tolkantoor

Beschermd monument van 21-04-1993 tot heden

ID
8945
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8945

Besluiten

Tolkantoor
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1993  ID: 2501

Beschrijving

Het Belgisch Tolkantoor is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig Tolkantoor is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgisch Tolkantoor

Havenlaan 81 (Zelzate)
Typisch openbaar gebouw in eclectische stijl, met symmetrische opbouw en kleurrijk materiaalgebruik, opgericht in 1910 naar ontwerp van architect Josse Van Kriekinge.