Beschermd monument

Woning Het Huisken van Emmaus

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden

ID
895
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/895

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De woning Het Huisken van Emmaus is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning Het Huisken van Emmaus

Grote Markt 22 (Diest)
Louis XVI-voorgevel, met zandstenen parement uit het laatste kwart van de 18de eeuw. Drie bouwlagen gemarkeerd door een puilijst, een cordonband en een hoog, geprofileerd entablement.