Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
89509
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89509

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Steegje met een smal gaanpad en voorzien van een moestuintje en armpomp. Arbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag en telkens vier traveeën onder doorlopend zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), daterend uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee arbeiderswoningen

Kapellestraat 18 (Denderleeuw)
Steegje met een smal pad en voorzien van een moestuintje en armpomp. Arbeiderswoningen van anderhalve bouwlaag en telkens vier traveeën onder doorlopend zadeldak, daterend uit de 19de eeuw.