Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
89551
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89551

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten hoevecomplex een weinig schuin ingeplant. Woonhuis voorin gelegen met voorgevel aan de straat, stallingen en dwarsschuur rondom gebetonneerd erf. Teruggaand op een kleinere hoeve met losse bestanddelen (zie primitief kadasterplan van 1817).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Kruisstraat 15, 15A (Dendermonde)
Gesloten hoevecomplex met voorin gelegen boerenwoning met voorgevel aan de straat; teruggaand op een kleinere hoeve met losse bestanddelen, zie primitief kadasterplan van 1817. Poortgebouw links aanleunend bij de woning. Bakstenen dwarsschuur met stallen achterin parallel aan het woonhuis, onder pannen zadeldak, gedateerd 1865 op steen in erfgevel. Lage stal haaks achter het woonhuis met ingebouwde bakoven.