Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Berlare

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
89557
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89557

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteel centraal gelegen in de dorpskern, ten zuiden van het dorpsplein met parochiekerk. Het kasteeldomein strekt zich uit tussen de Frankrijkstraat ten oosten, de Warande ten zuiden en ten westen, de Hoogstraat en Dorp ten noorden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein van Berlare

Dorp 1 (Berlare)
Kasteel centraal gelegen in de dorpskern, Kasteelpark met dreven, bos, moestuin en vijverpartijen met ijzeren brug. Kasteel in 1722 heropgebouwd, waarschijnlijk op het puin of de resten van het voorgaande kasteel. De twee parallelle dienstgebouwen aan het voorplein van het kasteel kwamen gezien hun rococostijl waarschijnlijk pas in het midden of derde kwart van de 18de eeuw tot stand. De noordelijke dienstvleugel met de koetsierswoning, paardenstal en hovenierswoning, de zuidelijke vleugel met een werkplaats, het wagenhuis, de woning van de paardenknecht en een paardenstal met zadelkamer.

Is de omvattende vaststelling van

Kapel Heilige Rochus en Heilige Agatha

Warande zonder nummer (Berlare)
Kapel schuin ingeplant op de, sinds de recente heraanleg, gekasseide zuidhoek van het grasplein voor de vroegere toegang van het kasteel van Berlare. Kleine rechthoekige bakstenen wegkapel uit 1904 op gecementeerde plint en onder pannen zadeldak.