Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hof ter Oossche

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 89567   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89567

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd op begraasd erf, afgesloten door middel van twee toegangshekken; ten zuiden, naast linde, hek tussen witgeschilderde vierkante pijlers, ten oosten, ronde bakstenen pijlers met ijzeren hek over walbrugje.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ter Oossche

Moutputstraat 8 (Deinze)
Hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd op begraasd erf, afgesloten door middel van twee toegangshekken; ten zuiden, naast linde, hek tussen witgeschilderde vierkante pijlers, ten oosten, ronde bakstenen pijlers met ijzeren hek over walbrugje.