Beschermd monument

Watermolen Marselaermolen: watermolen en molenaarswoning

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden

ID
896
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/896

Besluiten

Watermolen Marselaermolen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1983  ID: 1881

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de watermolen, zogenaamd Marselaermolen, met inbegrip van alle roerend werk, de keermuren en de molenaarswoning.

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische waarde van het molencomplex als volgt gemotiveerd: Als bovenslagmolen (het water valt van boven uit een goot in bakvormige schoepen, zodat het rad door de zwaartekracht wordt bewogen) uit 1714 met twee koppels maalstenen in archaïsche opstelling.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000700, Molencomplex (S.N., 1982).


Waarden

De Marselaermolen, en meer bepaald de watermolen, de keermuren, alle roerend werk en de molenaarswoning, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Watermolen Marselaersmolen

Bontestraat 35 (Londerzeel)
Het complex bestaat naast het molengedeelte uit een molenaarswoning, een schuur en enkele dienstgebouwen, in kern 18de-eeuws maar aangepast in de 19de eeuw.