Beschermd monument

Pastorie Sint-Bavoparochie

Beschermd monument van 13-01-1976 tot heden
ID: 8962   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8962

Besluiten

Pastorie Sint-Bavoparochie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-01-1976  ID: 932

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Bavoparochie is beschermd als monument.

Deze bescherming als monument betreft enkel het gebouw. De omringende tuin is in hetzelfde besluit beschermd als landschap.


Waarden

De pastorij te Mere is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Bavoparochie

Meredorp 5 (Erpe-Mere)
Pastorie met ommuurd voortuintje, beschermde omgeving.