Beschermd monument

Leiplatanen in concentrische cirkels

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden

ID
8965
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8965

Besluiten

Sint-Pietersstation, leiplatanen, hotel Flandria Palace en woningen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2954

Beschrijving

De in twee concentrische cirkels aangeplante leiplatanen (60 bomen) op het Koningin Maria Hendrikaplein te Gent zijn beschermd als monument.Waarden

De in twee concentrische cirkels aangeplante leiplatanen (60 bomen) als afzoning van het centrale verkeersvrije deel van het Koningin Maria Hendrikaplein zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde: : pleinaanleg van 1922 met merkwaardige gekandelaberde en in de vorm van een plat loverdak geknipte leiplatanen aangeplant in twee concentrische cirkels waardoor ze het centrale deel van het stationsplein accentueren.

historische waarde

in casu esthetische waarde: : pleinaanleg van 1922 met merkwaardige gekandelaberde en in de vorm van een plat loverdak geknipte leiplatanen aangeplant in twee concentrische cirkels waardoor ze het centrale deel van het stationsplein accentueren.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Leiplatanen in concentrische cirkels op het Koningin Maria Hendrikaplein

Koningin Maria Hendrikaplein zonder nummer (Gent)
De in twee concentrische cirkels aangeplante platanen bevinden zich op het Koning Maria Hendrikaplein te Gent. De gekandelaberde en in de vorm van een plat loverdak geleide platanen zijn aangeplant in twee concentrische cirkels als afzoming van het verkeersvrije plein. Een rij van acht identieke platanen lijnt de noordoostelijke gevelwand van het plein af.