Leiplatanen in concentrische cirkels

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Koningin Maria Hendrikaplein
Locatie Koningin Maria Hendrikaplein zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1209.1
  • 4.01/44021/513.1
  • OO001559

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Leiplatanen in concentrische cirkels op het Koningin Maria Hendrikaplein

Koningin Maria Hendrikaplein zonder nummer (Gent)

De in twee concentrische cirkels aangeplante platanen bevinden zich op het Koning Maria Hendrikaplein te Gent. De gekandelaberde en in de vorm van een plat loverdak geleide platanen zijn aangeplant in twee concentrische cirkels als afzoming van het verkeersvrije plein. Een rij van acht identieke platanen lijnt de noordoostelijke gevelwand van het plein af.

Beknopte karakterisering

Typologiebomenrijen, gekandelaarde bomen, leibomen
Dateringinterbellum
SoortPlatanus (plataan)

Beschrijving

De in twee concentrische cirkels aangeplante leiplatanen (60 bomen) op het Koningin Maria Hendrikaplein te Gent zijn beschermd als monument.

Waarden

De in twee concentrische cirkels aangeplante leiplatanen (60 bomen) als afzoning van het centrale verkeersvrije deel van het Koningin Maria Hendrikaplein zijn beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu esthetische waarde: : pleinaanleg van 1922 met merkwaardige gekandelaberde en in de vorm van een plat loverdak geknipte leiplatanen aangeplant in twee concentrische cirkels waardoor ze het centrale deel van het stationsplein accentueren.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.