Dorpskern Aaigem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-02-1978 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Erpe-Mere
Deelgemeente Aaigem
Straat Aaigemdorp, Ratmolenstraat
Locatie Aaigemdorp, Ratmolenstraat (Erpe-Mere)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/41082/101.1
  • 4.02/41082/109.1
  • OO000758

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpskern Aaigem

Aaigemdorp 1-5, 2-4, Aaigemdorp 72-98, 77-105, Griet 3, Ratmolenstraat 1 (Erpe-Mere)

De dorpskern van Aaigem wordt gedomineerd door de parochiekerk gewijd aan Sint-Niklaas en Sint-Leonardus en de bijhorende pastorie. De aanwezige boerenwoningen en hoeve het Kloosterhof getuigen van het vroegere agrarische karakter van het dorp.

Is de omvattende bescherming van

Boerenwoning

Aaigemdorp 98, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)

Eénlaags, zeven traveeën breed boerenhuisje van het dubbelhuistype onder steil zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), met uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw.

Hoeve Het Kloosterhof

Aaigemdorp 84, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)

Vrij grote gesloten hoeve, gelegen in de dorpskom, ten zuidwesten van de kerk. Aaneengesloten hoevegebouwen gegroepeerd rondom een gekasseide binnenkoer met tuin.

Parochiekerk Sint-Niklaas en Leonardus

Aaigemdorp zonder nummer, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)

Eenvoudige hallenkerk uit de 18de eeuw met gotische oosttoren, het omringend kerkhof is vervangen door een groenaanplanting waarrond een laag bakstenen muurtje en parking.

Pastorie Sint-Niklaas en Laurentiusparochie

Aaigemdorp 105, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)

Deze pastorie werd opgericht in 1789 en uitgebreid in de jaren 1854-55. De ommuring dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. De huidige pastorie is de laatste ontwikkelingsfase binnen de ononderbroken aanwezigheid van een 'pastoreel huis' te Aaigem sinds 1567.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De dorpskern van Aaigem is beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De dorpskom te Erpe-Mere (Aaigem) is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.