Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Convent Ten Hove

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 89692   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89692

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Heden zogenaamd "Dienstencentrum Ten Hove". Traditioneel U-vormig complex daterend uit de tweede helft van de 17e eeuw, gerestaureerd in het derde kwart van de 20e eeuw in opdracht van "De Vrienden van het Oud Begijnhof".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Convent Ten Hove

Begijnhofdries 15-16 (Gent)
Traditioneel U-vormig complex daterend uit de tweede helft van de 17de eeuw, gerestaureerd in het derde kwart van de 20ste eeuw in opdracht van "De Vrienden van het Oud Begijnhof".