Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Marselaermolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 03-02-1983 tot heden

ID
897
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/897

Besluiten

Watermolen Marselaermolen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1983  ID: 1881

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de watermolen, zogenaamd Marselaermolen en de onmiddellijke omgeving.

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische waarde van de molesite als volgt gemotiveerd: Als historische en functionerende watermolensite in een goed bewaarde agrarische omgeving.

Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DB000700, Molensite (S.N., 1982).Waarden

De Marselaermolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Marselaersmolen

Bontestraat 35 (Londerzeel)
Het complex bestaat naast het molengedeelte uit een molenaarswoning, een schuur en enkele dienstgebouwen, in kern 18de-eeuws maar aangepast in de 19de eeuw.