Beschermd monument

't Hof te Baaigem

Beschermd monument van 30-07-1982 tot heden
ID: 8972   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8972

Besluiten

Hoeve, herberg en bijgebouwen, dorpskom van Baaigem en Prinsenmolen: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1982  ID: 1811

Beschrijving

Deze semi-gesloten hoeve is, met uitzondering van de nieuwe vleugel, beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de historische waarde van het gebouw als volgt gemotiveerd: "Als 18de-eeuwse gesloten hoeve met 17de, vroege 18de-eeuws kern bij het woongedeelte."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000687, Kerkstraat: hoeve (zonder nieuwe vleugel) (S.N., 1982)


Waarden

De hoeve, met uitzondering van de nieuwe vleugel, gelegen Kerkstraat, te Gavere (Baaigem) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

't Hof te Baaigem

Baaigemstraat 317 (Gavere)
Oudste en belangrijkste nederzetting van Baaigem, vermoedelijk opgericht samen met de ertegenover gelegen kerk als curtis of pachthoeve met grote tiendenschuur.