Beschermd monument

Kasteeldomein Borgwal: bebouwing

Beschermd monument van 09-06-1995 tot heden
ID: 8976   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8976

Besluiten

Kasteel Borgwal
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1995  ID: 2908

Beschrijving

De bebouwing van het kasteeldomein Borgwal is beschermd als monument. Concreet omvat de bescherming het kasteel zelf, de boogbrug en het achterliggend hof. Ook het ereplein met de gevels en de bedaking van de omliggende dienstvleugels behoort tot deze bescherming. Hetzelfde geldt voor het neerhof en de gevels en bedaking van de omliggende vleugels. Tenslotte hoort ook de duiventoren tot deze bescherming.


Waarden

Het kasteel Borgwal met boogbrug en achterliggende hof, het ereplein met poortgebouw en omliggende dienstvleugels (gevels en bedaking) en het neerhof met omliggende vleugels (gevels en bedaking) en duiventoren zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een waterkasteel met 18de-eeuwse kern, aangepast midden 19de eeuw onder meer met behouden hal, trappenhuis, huiskapel en bovenkamer met schilderingen op doek, uitgebreid met een merkwaardige eclectische vleugel van de zogenaamde "grote zaal" in een Italianiserende, neogotische en neoromaans geïnspireerde stijl met behouden neoclassicistisch interieur.

wetenschappelijke waarde


als interessant voorbeeld van een kasteeldomein met aanhorigheden waaronder de monumentale toegangspoort en staatsieplein en neerhof aangelegd voor het kasteel met karakteristieke opstelling in U-vorm en waar de verschillende nutsvoorzieningen van het kasteel gegroepeerd waren;
als voorbeeld van een monumentale vierkante duiventoren op het neerhof wederopgericht in de 19de-eeuw naar een l7de-eeuwse voorloper.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Borgwal

Leenstraat 31, 33, 35 (Gavere)
Waterkasteel met 18de-eeuwse kern, aangepast midden 19de eeuw, staand te midden van een grote vijver met gemetste kaaimuren, deel uitmakend van de strakke 18de-eeuwse tuinaanleg. Het kasteeldomein telt een aantal aanhorigheden waaronder de monumentale toegangspoort, het staatsieplein en neerhof.