Kasteeldomein Borgwal: bebouwing

Beschermd monument van 09-06-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gavere
Deelgemeente Vurste
Straat Leenstraat
Locatie Leenstraat 31-35 (Gavere)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44020/114.1
  • 4.01/44020/122.1
  • OO000264

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein Borgwal

Leenstraat 31-35, Gavere (Oost-Vlaanderen)

Waterkasteel met 18de-eeuwse kern, aangepast midden 19de eeuw, staand te midden van een grote vijver met gemetste kaaimuren, deel uitmakend van de strakke 18de-eeuwse tuinaanleg. Het kasteeldomein telt een aantal aanhorigheden waaronder de monumentale toegangspoort, het staatsieplein en neerhof.

Beschrijving

De bebouwing van het kasteeldomein Borgwal is beschermd als monument. Concreet omvat de bescherming het kasteel zelf, de boogbrug en het achterliggend hof. Ook het ereplein met de gevels en de bedaking van de omliggende dienstvleugels behoort tot deze bescherming. Hetzelfde geldt voor het neerhof en de gevels en bedaking van de omliggende vleugels. Tenslotte hoort ook de duiventoren tot deze bescherming.

Waarden

Het kasteel Borgwal met boogbrug en achterliggende hof, het ereplein met poortgebouw en omliggende dienstvleugels (gevels en bedaking) en het neerhof met omliggende vleugels (gevels en bedaking) en duiventoren zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een waterkasteel met 18de-eeuwse kern, aangepast midden 19de eeuw onder meer met behouden hal, trappenhuis, huiskapel en bovenkamer met schilderingen op doek, uitgebreid met een merkwaardige eclectische vleugel van de zogenaamde "grote zaal" in een Italianiserende, neogotische en neoromaans geïnspireerde stijl met behouden neoclassicistisch interieur.

wetenschappelijke waarde


als interessant voorbeeld van een kasteeldomein met aanhorigheden waaronder de monumentale toegangspoort en staatsieplein en neerhof aangelegd voor het kasteel met karakteristieke opstelling in U-vorm en waar de verschillende nutsvoorzieningen van het kasteel gegroepeerd waren;
als voorbeeld van een monumentale vierkante duiventoren op het neerhof wederopgericht in de 19de-eeuw naar een l7de-eeuwse voorloper.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.