Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
89796
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89796

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 66. Gelijkaardige gevel als nr. 64 doch later verhoogd met één verd. en verbouwde begane grond.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Lange Violettestraat 66 (Gent)
Gelijkaardige gevel als nummer 64 doch later verhoogd met één verdieping en verbouwde begane grond.