Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Belgisch Tolkantoor met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-1993 tot heden

ID
8981
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8981

Besluiten

Tolkantoor
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1993  ID: 2501

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde Belgisch tolkantoor met de onmiddellijke omgeving.Waarden

Het perceel waar het gebouw zich op bevindt is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Belgisch Tolkantoor

Havenlaan 81 (Zelzate)
Typisch openbaar gebouw in eclectische stijl, met symmetrische opbouw en kleurrijk materiaalgebruik, opgericht in 1910 naar ontwerp van architect Josse Van Kriekinge.