Neoclassicistisch herenhuis

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zelzate
Deelgemeente Zelzate
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 86 (Zelzate)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43018/108.1
  • OO003239

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neoclassicistisch herenhuis

Grote Markt 86, Zelzate (Oost-Vlaanderen)

Herenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met attiek, zuilenorde en driehoekig fronton, gebouwd in 1840.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neoclassicistisch herenhuis is beschermd als monument.

Waarden

Het 19de-eeuws herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het herenhuis van 1840 is één van de vroegste belangrijke gebouwen die oorspronkelijk langs het eerste kanaal in Zelzate gebouwd werden. Thans is het nog de enige goed bewaarde privé-woning aan de westzijde van de sinds 1910 op het gedempte kanaaltracé aangelegde Grote Markt.
Stilistisch is het gebouw een mooi voorbeeld van de classiciserende, sterk op de klassieke oudheid geïnspireerde richting binnen de burgerlijke architectuur van de eerste helft van de 19de eeuw. De kenmerkende strakke gevelbepleistering en symmetrische gevelcompositie met Ionische pilasters, frontonbekroning en attiekafwerking geven het gebouw een statisch en harmonisch voorkomen. De originaliteit van de gevel blijkt vooral uit het verzorgde schrijnwerk, de vouwbare luiken, de authentieke kroon- en tandlijst op klossen en de radvenstertjes in de attiek die uitzonderlijk goed bewaard bleven.
De artistieke waarde van het interieur wordt onder meer bepaald door de behouden indeling en aankleding van het typisch dubbelhuis met centrale gang met marmeren vloer en deuren naar de verschillende kamers en het ronde trappenhuis met de elegante empiregetinte wentel trap met koepel boven de vide achteraan. Ook de stucplafonds, parketvloeren en marmeren schouwen zijn een kwaliteitsvolle getuige van de interieurinrichting van de eerste helft van de 19de eeuw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.