Gemeentelijke jongensschool

Beschermd monument van 27-05-2005 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zelzate
Deelgemeente Zelzate
Straat Leegstraat
Locatie Leegstraat 4 (Zelzate)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43018/106.1
  • OO003240

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gemeentelijke jongensschool

Leegstraat 4, Zelzate (Oost-Vlaanderen)

Schoolgebouw in neoclassicistische architectuur in U-vorm, gebouwd in 1877 naar ontwerp van E. de Perre-Montigny, in 1925 achteraan uitbreidingen volgens bouwplannen van L. De Schilder.

Beschrijving

De voormalige gemeentelijke jongensschool, die nu deel uitmaakt van de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs, is beschermd als monument.

Waarden

Voormalige gemeentelijke Jongensschool, thans deel van de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het imposant gebouw dat het begin van de huidige Leegstraat domineert, werd gebouwd in 1877 als voormalige gemeentelijke jongensschool ter vervanging van een eerste schoolgebouw dat moest verdwijnen voor de aanleg van het nieuw kanaaltracé. Het gebouw is een ontwerp van de Gentse architect Edmond de Perre-Montigny, die voor Zelzate ook het eerste gemeentehuis en de nieuwe Sint-Laurentiuskerk realiseerde. Met zijn uitgesproken neoclassicistische vormgeving met kenmerkende U-vormige aanleg, Ionische pilasters en frontonbekroningen vormt het gebouw een uitzondering binnen het omvangrijk, hoofdzakelijk eclectisch oeuvre van de architect. De aanpassingen met portaaltjes, verbonden door een fraai ijzeren art-decohek door architect L. De Schilder in 1925 en de verhoging van de middenvleugel door architect G. Bontinck in 1933 bepalen het huidig voorkomen van het gebouw.
Als representatief gebouw van de oorspronkelijke gemeentelijke jongensschool, aangepast en omgevormd tot Rijksmiddelbare school en later tot Koninklijk Atheneum en Middenschool is het schoolgebouw een materiële getuige van de geschiedenis van de schoolstrijd en het belang van het openbaar onderwijs in de gemeente. Door zijn behouden stilistische kwaliteiten en beeldbepalend en ruimtelijk-structurerend karakter is het gebouw nog een zeldzaam getuige van het 19de-eeuws architecturaal patrimonium van Zelzate dat door grote infrastructuurwerken, oorlogsschade en urbanisatie onherkenbaar veranderde.
Het hekwerk, dat sinds 1925 het voorhofje aflijnt, is een mooi voorbeeld van art-decosiersmeedkunst en getuigt van kunstzinnig vakmanschap.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.