Beschermd monument

Woning De Leliekamer

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden

ID: 899   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/899

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De woning De Leliekamer, het voormalig gildehuis van de oudste rederijkerskamer De Lelie, is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Woning De Leliekamer

Grote Markt 23 (Diest)
Voormalig gildehuis der rederijkerskamer De Lelie, daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Bak- en zandstenen dwarshuis met twee verdiepingen.