Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Semmerzake

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-06-1982 tot heden

ID
8995
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8995

Besluiten

Dorpskom van Semmerzake
definitieve beschermingsbesluiten: 16-06-1982  ID: 1793

Beschrijving

De dorpskom van Semmerzake is beschermd als dorpsgezicht. De gevels op de grens van de afbakening (Dorpstraat 4-34) maken deel uit van de bescherming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het geheel als volgt werd gemotiveerd: "als karakteristiek gedeelte van het straatdorp, gekenmerkt door smalle straatjes met bochtig verloop en interessante perspectieven, het pittoresk karakter van de nog aanwezige kasseiverharding voor de kerk (Grote Broek), de homogene kleinschaligheid van de bebouwing met onder andere witgeschilderde gevels."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000684, Dorpskom, advies KCML (1982)


Waarden

De dorpskom van Gavere (Semmerzake), is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Semmerzake

Berggatstraat, Dorpstraat, Fonteinstraat, Schokkaartstraat, Sint Pietersstraat, Voorsteegje (Gavere)
Semmerzake is een straatdorp, gelegen op de as Merelbeke-Gavere, op de oostelijke heuvelkam van de Scheldevallei. Het dorpscentrum wordt gekarakteriseerd door smalle straatjes met een bochtig verloop.

Is de omvattende bescherming van

19de-eeuwse dorpswoning

Dorpstraat 18 (Gavere)
Typisch midden 19de-eeuwse dorpswoning met verankerde, beraapte voorgevel van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak.


Boerenarbeiderswoningen

Sint Pietersstraat 1-3 (Gavere)
Twee loodrecht op de straat ingeplante boerenarbeidershuisjes met ommuurde voortuin en ijzeren hek tussen vierkante, gemetste hekpijlers, uit de 19de eeuw.


Brouwerij en feestzaal Brouwershof

Dorpstraat 15 (Gavere)
Oprichting van een brouwerijgebouw door D. De Ronne in 1839; feestzaal toegevoegd in 1927.


Burgerhuis

Dorpstraat 2 (Gavere)
Typisch 19de-eeuws dorpshuis met voortuintje afgesloten door fraaie ijzeren hekken. Voorgevelparement met begin 20ste-eeuwse cementering.


Onderwijzerswoning

Dorpstraat 20 (Gavere)
Bakstenen dubbelbuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met centrale dakkapel uit derde kwart 19de eeuw, horende bij de erachter gelegen gemeenteschool.


Parochiekerk Sint-Pietersbanden met kerkhof

Dorpstraat zonder nummer (Gavere)
Parochiekerk met nog gedeeltelijk ommuurd kerkhof met ijzeren toegangshekken. Enkel de onderbouw van de toren met zware pijlers en rondbogen is een restant van het oorspronkelijke romaanse kerkje uit de 12de eeuw. Op het einde van de 19de eeuw werd het schip vergroot en vernieuwd naar plannen van architect Auguste Van Assche, en nadien bleken ook het koor en transept in slechte staat: een nieuwe kerk in neo-Scheldegotiek werd volledig opgetrokken uit Doornikse steen. De huidige plattegrond vertoont een basilicale vorm met kruisingstoren, midden- en twee zijbeuken van vier traveeën, iets uitspringend transept van één travee met rechte sluiting en koor van één travee eveneens met rechte sluiting, links, rechts en achteraan aangebouwde sacristie, winterkapel en stookplaats.


Pastorie Sint-Pietersbandenparochie

Dorpstraat 1 (Gavere)
De kern van deze pastorie klimt op tot de 18de eeuw. Het pand onderging aanpassingen in de 19de en de 20ste eeuw. Het imposante gebouw is gelegen in een ommuurde tuin met wetenschappelijk waardevol bomenbestand.


Winkel en café met hoeve

Dorpstraat 8 (Gavere)
Estaminet In de Kroon. Gedeeltelijk vrijstaand dorpshuis, in zijn huidige vorm daterend van circa 1920, met winkeltje rechts en café links. Achter het café-winkelhuis, behouden hoevetje van circa 1600.