Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Denijs en kerkhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
89958
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/89958

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Mooi ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof op onregelmatige plattegrond met toegangen ten noordwesten, zuidoosten en ten oosten. De noordelijke kerkhofmuur en de aansluitende steile trap naar de lager gelegen straat, werden vermoedelijk vernieuwd in 1766-67, in de 19de eeuw en in 1946-49.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Denijs

Vredesplein 36 (Zwalm)
Driebeukige basilicale kerk met zeskantige houten kruisingstoren, ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof, ten westen calvariekapel in neoclassicistische stijl.