Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Pellenberg

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 08-12-2000 tot heden
ID: 9   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9

Besluiten

Dorpskern van Pellenberg
definitieve beschermingsbesluiten: 08-12-2000  ID: 3619

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Pellenberg. Vermits de Sint-Pieterskerk en het kerkhof reeds in 1994 als dorpsgezicht zijn beschermd, zijn deze percelen niet opgenomen in de afbakening van deze bescherming.Waarden

De dorpskern van Pellenberg is beschermd dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

De kasseibestrating, de holle toegangsweg met haar dwars ingeplante bebouwing, de kerksteeg, relicten van basisbebouwing en de oude dorpsschool (1911) vormen belangrijke identiteits- en structuurbepalende elementen van deze kleine landelijke kern die bovendien door hun beeldbepalend karakter een essentiƫle bijdrage leveren tot de intrinsieke waarde van de Sint-Pieterskerk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Pellenberg

Ganzendries, Kerkplein, Kerkweg, Lostraat, Schuttersstraat (Lubbeek)
De landelijke dorpskern van Pellenberg wordt bepaald door de kasseibestrating, de holle toegangsweg met haar dwars ingeplante bebouwing, de Sint-Pieterskerk, kerkhof en kerksteeg, relicten van basisbebouwing en de oude dorpsschool.