Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Goriks

Beschermd monument van 04-11-1943 tot heden
ID: 9003   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9003

Besluiten

Parochiekerken Sint-Andreas, Sint-Danneels, Sint-Goriks en Sint-Hilarius
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-1943  ID: 92

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Goriks is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Gorikskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Goriks

Kruiswaterplein zonder nummer (Zottegem)
Gelegen op een lichte hoogte met een klein kerkhof en bakstenen ommuring met hekwerk.