Beboomd dorpsplein

Beschermd monument van 07-07-2014 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Berlare
Deelgemeente Berlare
Straat Dorp
Locatie Dorp (Berlare)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42003/129.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Beboomd dorpsplein

Dorp (Berlare)

Het driehoekige beboomde dorpsplein gaat samen met de kerksite van de Sint-Martinuskerk terug op de middeleeuwse dorpskern van Berlare aan een kruispunt van wegen naast het kasteeldomein van de lokale heren.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het beboomde dorpsplein van Berlare is beschermd als monument.

Waarden

Het beboomde dorpsplein van Berlare is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het driehoekige beboomde dorpsplein, vroeger aangeduid als 'Kerkenbriel', gaat samen met de kerksite van de Sint-Martinuskerk terug op de middeleeuwse dorpskern van Berlare aan een kruispunt van wegen naast het kasteeldomein van de lokale heren. Gezien deze contextuele historische samenhang en de aanwezigheid van bomen waardoor het plein nog sterk refereert aan zijn vroegere verschijningsvorm, is dit plein een representatief exemplaar van dergelijke historische cultuurlandschappelijke ruimte in een oude landelijke bewoningskern.

sociaal-culturele waarde

Het driehoekige beboomde dorpsplein voor de Sint-Martinuskerk van Berlare is ruimtelijk structureel en visueel een zeer sterk bepalende cultuurlandschappelijke component voor het historische dorpscentrum van Berlare. Het verhoogt in sterke mate de eigenheid en lokale identiteit van de oude dorpskern met uitzonderlijk karakter in samenhang met de dorpskerk en het naastliggende kasteel van Berlare.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.