Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Paulus Bekering

Beschermd monument van 28-05-1962 tot heden
ID: 9006   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9006

Besluiten

Parochiekerk Sint-Paulus-Bekering
definitieve beschermingsbesluiten: 28-05-1962  ID: 466

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Paulus-Bekering is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Pauluskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Paulus Bekering

Sint-Paulusplein 2 (Zottegem)
Inplanting op een lichte verhevenheid en omgeven door een ommuurd kerkhof; twee treuressen voor het westportaal. Heterogeen gebouw, resultaat van verschillende bouwcampagnes en restauraties. Oorspronkelijk éénbeukige romaanse kerk voor het eerst vermeld in 1176.