Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapel Heilige Rochus en Heilige Agatha

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
90064
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90064

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen binnen de als landschap beschermde omgeving van het kasteel van Berlare (KB van 30.09.1974). Kapel schuin ingeplant op de, sinds de recente heraanleg, gekasseide zuidhoek van het grasplein voor de vroegere toegang van het kasteel van Berlare.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapel Heilige Rochus en Heilige Agatha

Warande zonder nummer (Berlare)
Kapel schuin ingeplant op de, sinds de recente heraanleg, gekasseide zuidhoek van het grasplein voor de vroegere toegang van het kasteel van Berlare. Kleine rechthoekige bakstenen wegkapel uit 1904 op gecementeerde plint en onder pannen zadeldak.