Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Katholieke Bewaarschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 90079   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90079

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nummer 39, voormalig schooltje, thans woonhuis voor de zusters van Sint-Jozef van Sint-Kruis-Winkel bij het ernaast gelegen kleuter- en lagere schooltje (nummer 37 en nummer 41).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Katholieke Bewaarschool

Kramershoek 37-41 (Evergem)
Nummer 39, voormalig schooltje, thans woonhuis voor de zusters van Sint-Jozef van Sint-Kruis-Winkel bij het ernaast gelegen kleuter- en lagere schooltje (nummer 37 en nummer 41).