Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Kleem en ommegangskapellen

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Kleemstraat, Landstraatje, Rysselhofstraat, Wulfhoekstraat
Locatie Kleemstraat zn, Landstraatje zn, Rysselhofstraat zn, Wulfhoekstraat zn (Kaprijke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43007/118.1
  • 4.01/43007/159.1
  • OO002585

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Kleem en ommegangskapellen

Kleemstraat zonder nummer, Landstraatje zonder nummer, Rysselhofstraat zonder nummer, Wulfhoekstraat zonder nummer, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

De zogenaamde Kleemkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw werd opgericht in de landelijke wijk Wulfhoek, ten noordwesten van het dorpscentrum. De bijbehorende ommegangkapelletjes met de vijftien mysteries van de Rozenkrans staan opgesteld aan vier straten, de Kleemstraat, het Landstraatje, de Rysselhofstraat en de Wulfhoekstraat.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kleemkapel en de ommegangskappellen zijn beschermd als monument.

Waarden

De kleemkapel met ommegangkapelletjes zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De goed bewaarde en befaamde ommegang is een belangwekkende getuige van eeuwenlange volksdevotie. De zogenaamde Kleemkapel is een mooi voorbeeld van landelijke religieuze architectuur in neogotische stijl van 1874 en uitgebreid in dezelfde stijl in 1894, met tweeledige spitsboogvensters tussen steunberen en met ingemetselde polychrome reliëfs met VII Weeën van Maria onder de vensters. De verzorgde sobere neogotische aankleding met een fraai beschilderd houten altaar, een kruisweg in polychrome reliëfs, en plaasteren heiligenbeelden werd aangevuld in de jaren 1930 met mooie glasramen met figuratieve voorstellingen vervaardigd in de ateliers van Van Peene-De Lodder, Hendrik Coppejans en Karel Lommen en voorzien van een kleurrijke lambrisering van faiencetegels. De pijlerkapelleijes van de bedevaartommegang van de "Vijftien mysteriën van de H. Rozenkrans" behorend bij de Kleemkapel zijn ingeplant in een relict van een cultuurlandschap typerend voor het Meeijesland; zij zijn in 1932 wederopgebouwd door architectenbureau Bressers ter vervanging van de kapelletjes van 1874. De bakstenen kapelletjes zijn afdekt door een tentdakje met bol- kruisbekroning en zijn voorzien van beglaasde nissen met polychrome taferelen in halfverheven stenen beeldhouwwerk en kleine nisjes met Mariabeeldjes.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.