Hoeve

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Ooststraat
Locatie Ooststraat 7 (Kaprijke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43007/122.1
  • 4.01/43007/145.1
  • OO002588

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve

Ooststraat 7, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Hoeve met losstaande bestanddelen in een begraasd en omhaagd erf, vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Beschermd als monument bij MB van 12.02.2002. Het in 1997 gerenoveerd boerenhuis, gelegen ten noorden van het erf, telt zes traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met pannen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze hoeve is beschermd als monument.

Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De hoeve met losstaande bestanddelen in een begraasd erf met gracht aan de straatkant, is typerend voor het regionaal traditioneel landelijk woningtype uit de 18de eeuw. Het gerenoveerde boerenhuis, gelegen ten noorden van het erf, bevat zes traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met pannen. Bouwsporen duiden op een latere uitbreiding met de linker traveeën. De verankerde onbeschilderde voorgevel op een gepikte plint wordt afgelijnd door een gepleisterde kroonlijst. De hoge rechthoekige vensters met houten kozijnen en kleine roedeverdeling zijn vervangen door kunststof, naar het oude model. De rechthoekige deur is gevat in een witgeschilderde omlijsting. De geschilderde rechter zijgevel is afgewerkt met vlechtingen. Het huis bewaart binnenin de samengestelde balklaag met versierde moerbalken en twee schouwen met stookplaats bekleed met geglazuurde wandtegels uit de 18de eeuw, één schouw met tegeltableaus. De bakstenen dwarsschuur onder pannen dak is gedateerd van 1881.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.