Beschermd monument

Rijselhof

Beschermd monument van tot heden

ID
9012
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9012

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

Het Rijselhof, een site met drie hoeves en walgracht, is, met uitzondering van de recente loopstal (horend bij Rysselhofstraat 8), beschermd als monument.Waarden

Het Rijselhof, site met drie hoeven en walgracht, is (met uitzondering van de recente loopstal gelegen op het perceel 535E) beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
De historisch belangrijke landbouwuitbating zogenaamd 'Het Rijselhof' is mooi gelegen in een typisch cultuurlandschap voor het Meetjesland. Het ensemble, bestaande uit drie woonzones die geheel omringd zijn door een gracht, vormt één van de weinig overgebleven voorbeelden in de streek van een laatmiddeleeuwse meerledige "site met walgracht". De historische benaming Rijselhof verwijst naar het hospitaal te Rijsel, gesticht in 1237 door gravin Johanna van Constantinopel, en oprichter van het Rijselhof in de tweede helft van de 13de eeuw. Zij behoren tot de oudst bewaarde hoevegebouwen uit de gemeente. De grote weliswaar aangepaste dwarsschuren van de drie hoeven van het Rijselhof vormen nog steeds een opvallend element.
Het boerenhuis, Rysselhofstraat 6, is ingeplant ten oosten van het ruime begraasde erf. De voorgevel is grotendeels aangepast maar de jaartalankers van 1772 bleven behouden. De traditionele afwerking van de gewitte bakstenen zijpuntgevels en de puntgevel van het achteraanbouwsel met muurvlechtingen wijst eveneens op een bouwperiode uit de 18de eeuw. De indrukwekkende dwarsschuur is een mooi voorbeeld van een schuur met dubbele dorsvloer. De schuur was oorspronkelijk opgetrokken met houten bebording, doch werd in 1938 versteend met bakstenen metselwerk. De typische dakvorm kenmerkt de grote dwarsschuur, eertijds afgedekt met een rieten dak, nu met golfplaten, met het behoud van twee in het dak verhoogde inrijpoorten met opwaartse welving met dorsvloer. De eerste poort is nu gedicht. Tussen de dorsvloeren vinden we de koeienstallen. Naast de rechter poort bevonden zich paardenstallen. De schuur bewaart volledig het authentieke eiken gebint.
Het woonhuis Rysselhofstraat 8, is thans regionaal een uniek voorbeeld van een boerenhuis gevormd door een hooghuis met aansluitend een laaghuis in traditionele baksteenstijl met respectievelijk twee en één bouwlagen onder zadeldaken met pannen. De verankerde gewitte gevels op gepikte plint zijn voorzien van rechthoekige, aangepaste vensters en een vernieuwde rechthoekige deur. De linkerzijgevel van het hooghuis is nog afgewerkt met een traditionele trapgevel. Het bakstenen bedrijfsgebouw met stallen dateert uit begin 20ste eeuw.
De hoeve Rysselhofstraat 10 heeft een boerenhuis, wederopgebouwd in 1937 in regionale baksteenarchitectuur ter plaatse van het vroegere boerenhuis. De karakteristieke dwarsschuur van circa 1912, ingeplant aan de walgracht en de toegang tot het erf, heeft een kenmerkende in het dak verhoogde rechthoekige inrijpoort aan de erfzijde. De dorsvloer wordt geflankeerd door koeienstallen met troggewelven, ijzeren ruiven, natuurstenen voederbakken en tussenschotten. Aan de veldzijde rij van zes rode staldeurtjes onder een laag afhellend dakschild. Ook het ruime vrijstaande wagenhuis met open inrijpoorten onder pannendak en het voormalige bakhuis vormen typische componenten van het traditionele boerenerf.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Rijselhof

Rysselhofstraat 6-10 (Kaprijke)
De historisch belangrijke landbouwuitbating is mooi gelegen in een typisch cultuurlandschap voor het Meetjesland. Het ensemble, bestaande uit drie woonzones die geheel omringd zijn door een gracht, vormt één van de weinig overgebleven voorbeelden in de streek van een laatmiddeleeuwse meerledige site met walgracht.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve

Rysselhofstraat 8 (Kaprijke)
Deel uitmakend van Het Rijselhof. Boerenhuis ingeplant ten oosten en de dwarsschuur ten zuiden op het erf. Enkel nog het oude, naar verluidt in kern 17de-eeuwse woonhuis is behouden, de huidige dwarsschuur is een heropgebouwde schuur na de brand van de schuur circa 1912.


Hoeve

Rysselhofstraat 6 (Kaprijke)
Deel uitmakend van Het Rijselhof. Het boerenhuis is ingeplant ten oosten van het ruime begraasde erf. Ten zuiden op het erf en haaks op de straat is het indrukwekkende bedrijfsgebouw ingeplant, namelijk een dwarsschuur met dubbele dorsvloer, oorspronkelijk opgetrokken met houten bebording, doch in 1938 versteend met bakstenen metselwerk.


Hoeve

Rysselhofstraat 10 (Kaprijke)
Deel uitmakend van Het Rijselhof. Het boerenhuis is een neotraditionele hoevebouw uit het interbellum in rode baksteen en rechthoekige vensters met T-ramen met roedeverdeling en een markant onderkelderd volume met trapgevel uiterst links. Karakteristieke dwarsschuur naar verluidt opnieuw opgebouwd na een brand in 1912.