Beschermd monument

Twee boerenarbeiderswoningen

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 9015   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9015

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

Deze twee boerenarbeiderswoningen zijn beschermd als monument.


Waarden

De twee voormalige boerenhuizen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Goed bewaarde gekoppelde boerenhuisjes ingeplant ten zuidoosten van een ruim begraasd voorerf. De pittoreske huisjes onder doorlopend zadeldak met pannen dateren uit het einde van de l8de eeuw. De witgeschilderde verankerde voorgevel op gepikte plint is kenmerkend voor de hoevebouw in het Meetjesland, met eenvoudige gebogen deurtjes, houten kruiskozijnen met deels bewaard houtwerk, kleine roedeverdeling, diefijzers en groen-wit geverfde luiken voor de onderste helft van het kozijn. De zijgevels zijn afgewerkt met aandaken en vlechtingen. Beide huisjes worden geflankeerd door stalletjes met houten bebording, afgedekt door een pannen zadeldak. Binnenshuis, zichtbare enkelvoudige balklaag in beide huisjes, nummer 48 heeft ook nog de brede haard voorzien van een haardlijst op zandstenen consoles.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Twee boerenarbeiderswoningen

Vrouwstraat 48, 50 (Kaprijke)
De goed bewaarde gekoppelde boerenhuisjes zijn ingeplant ten zuidoosten van een begraasd voorerf. De pittoreske huisjes van vier travee├źn onder doorlopend zadeldak met pannen dateren vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw.