Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis in laat-classicistische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 90204   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90204

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ruim hoekhuis in laatclassicistische stijl met voorgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis in laatclassicistische stijl

Jezuietenplein 5 (Oudenaarde)
Ruim hoekhuis in laatclassicistische stijl met voorgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen, afgedekt met zadeldak (pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw.