Beschermd monument

Gemeentelijke jongensschool

Beschermd monument van tot heden

ID
9021
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9021

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

De gemeentelijke jongensschool is beschermd als monument.Waarden

De voormalige gemeentelijke jongensschool is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De voormalige jongensschool werd opgericht 1869-70 naar ontwerp en onder leiding van de Gentse architect Edmond de Perre-Montigny en is thans het best bewaarde voorbeeld van het 19de-eeuwse onderwijspatrimonium in Kaprijke. Het schoolgebouw is representatief voor het oeuvre van architect E. de Perre en is typerend voor de stijlrichting en de bouwperiode. Karakteristiek voor deze openbare bouwstijl zijn het materiaalgebruik, baksteen en zandsteen, en de decoratieve gevelbehandeling met gebruik van eclectische en neotraditionele stijlelementen zoals de accentuerende getoogde muuropeningen en arcade. In de streng symmetrische opbouw wordt de brede centrale klassenvleugel van één bouwlaag geflankeerd door twee hogere vleugels, waardoor het geheel getuigt van een monumentaal opzet en een belangrijk beeldbepalend element vormt in de dorpsbebouwing.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentelijke jongensschool

Plein 22-24, 20A (Kaprijke)
De voormalige gemeentelijke jongensschool werd opgericht midden op het toenmalige plein, zogenaamd Veld, in 1869-70 naar ontwerp en onder leiding van architect Edmond de Perre-Montigny uit Gent en uitgevoerd door de gebroeders Everaert uit Gent.