Beschermd monument

18de-eeuws burgerhuis

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 9023   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9023

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

Dit 18de-eeuws burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Het burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het huis is een representatief voorbeeld van een laat-18de-eeuwse lijstgevel aansluitend bij de bouwtypologie van de herenhuizen met een stedelijk karakter. De gevel is illustratief voor een in de 18de eeuw ontstaan nieuw geveltype, namelijk de lijstgevel met symmetrische opbouw en dubbelhuisopstand. De opvallende rechthoekige deuromlijsting met kroonlijst vormt het architectonische accent in de voorgevel. Het huis bevat nog een interessant en waardevol interieur met behoud van talrijke interieurelementen uit de 18de eeuw. Weelderig pleisterwerk in classicistische stijl van plafonds en wanden en opmerkelijke stucdecoratie met profielen op schouwboezems en deurstukken sieren de gelijkvloerse verdieping. Op de bovenverdieping bleven ook de samengestelde balklaag en twee schouwmantels gaaf behouden, waarvan één eveneens met een profiel versierd is.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het huis is een representatief voorbeeld van een laat-18de-eeuwse lijstgevel aansluitend bij de bouwtypologie van de herenhuizen met een stedelijk karakter. De gevel is illustratief voor een in de 18de eeuw ontstaan nieuw geveltype, namelijk de lijstgevel met symmetrische opbouw en dubbelhuisopstand. De opvallende rechthoekige deuromlijsting met kroonlijst vormt het architectonische accent in de voorgevel. Het huis bevat nog een interessant en waardevol interieur met behoud van talrijke interieurelementen uit de 18de eeuw. Weelderig pleisterwerk in classicistische stijl van plafonds en wanden en opmerkelijke stucdecoratie met profielen op schouwboezems en deurstukken sieren de gelijkvloerse verdieping. Op de bovenverdieping bleven ook de samengestelde balklaag en twee schouwmantels gaaf behouden, waarvan één eveneens met een profiel versierd is.

Aanduiding van

Is de bescherming van

18de-eeuws burgerhuis

Voorstraat 37 (Kaprijke)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak met pannen, uit eind 18de eeuw. Het huis met dubbelhuisopstand vertoont niet (meer) de typische gevelbepleistering.