Vastgesteld bouwkundig erfgoed

L-vormige dijkhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 90242   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90242

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig dijkhoevetje met L-vormige aanleg aan boomgaard, volgens kaartmateriaal minstens opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw. Nu gewijzigd in buitenverblijf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

L-vormige dijkhoeve

Sint-Onolfsdijk 44 (Dendermonde)
Voormalig dijkhoevetje met L-vormige aanleg aan boomgaard, volgens kaartmateriaal minstens opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw. Nu gewijzigd in buitenverblijf.