Beschermd monument

Serres

Beschermd monument van 08-06-1995 tot heden
ID: 903   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/903

Besluiten

Villa Rausens met bijgebouw en omgeving, villa Charlier met bijgebouw en omgeving en serres
definitieve beschermingsbesluiten: 08-06-1995  ID: 2897

Beschrijving

De veertien ronde serres van het voormalige bedrijf Rausens te Overijse, zijn beschermd als monument.Waarden

De veertien serres zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze ronde, volledig in glas en ijzer opgetrokken serres met gebogen, metalen gebinten behoren tot één van de oudste serretypes van de streek, waarvan slechts nog enkele exemplaren bleven bewaard. Hoe en waarom ze werden verdrongen door het massaal geproduceerde standaardtype met houten gebinten is momenteel nog niet duidelijk.

industrieel-archeologische waarde

Deze ronde, volledig in glas en ijzer opgetrokken serres met gebogen, metalen gebinten behoren tot één van de oudste serretypes van de streek, waarvan slechts nog enkele exemplaren bleven bewaard. Hoe en waarom ze werden verdrongen door het massaal geproduceerde standaardtype met houten gebinten is momenteel nog niet duidelijk.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Serristenwoning Raussens met serres

Solheide 16, zonder nummer (Overijse)
Ruime drie traveeën brede woonst met symmetrische gevelbehandeling, serres en een vrijstaand bijgebouwtje waarin de druiven werden verpakt, circa 1900 door Eugène Raussens opgetrokken.