Beschermd monument

Dwarsschuur

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

ID
9033
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9033

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

Deze dwarsschuur is beschermd als monument.Waarden

De dwarsschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De voormalige in 1975 gerestaureerde hoeve, nu een landhuis, bewaart een prachtige dwarsschuur uit midden 18de eeuw. De schuur is opgetrokken uit baksteen en afgedekt met een rietendak met zes rijen pannen aan voor- en achterzijde. De schuur bevatte van links naar rechts varkensstallen, een doorrit met dorsvloer met opwelvende schuurpoort, paardenstallen met gemetste kribben, koeienstallen met arduinen tussenschotten, een loofkot, een rechthoekige doorritpoort en varkensstallen. Het houtwerk van staldeuren, luiken en poorten is nieuw gemaakt, identiek aan het oude schrijnwerk en met hergebruik van het ijzeren beslag en is groen geschilderd. Binnen in een ankerbalk van de opwelvende eerste doorrit vindt men het ingekerfde jaartal 1751.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dwarsschuur

Wauterstraat 3 (Kaprijke)
Hoeve met dwarsschuur uit midden 18de eeuw en gerestaureerd in 1975, schuur beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 12/12/2002. Het landbouwbedrijf is buiten bedrijf en ingericht als landhuis met siertuin.