Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 90332   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/90332

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van drie identieke rijhuizen uit het interbellum. Volgens bouwaanvraag van 1932 naar ontwerp van architect (Maurits) Petrus De Brauwer. Bakstenen enkelhuizen volgens repeterend schema van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder een doorlopend pannen zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van drie burgerhuizen

Drieputtenstraat 97-101 (Zele)
Ensemble van drie identieke rijhuizen uit het interbellum, volgens bouwaanvraag van 1932 naar ontwerp van architect Petrus De Brauwer. Bakstenen enkelhuizen volgens repeterend schema van telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder een doorlopend pannen zadeldak.