Beschermd monument

Semi-gesloten hoeve Hof te Groene Walle met omgeving

Beschermd monument van 02-12-2011 tot heden

ID
9035
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9035

Besluiten

Hoeve Hof te Groene Walle
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2011  ID: 4901

Beschrijving

De bescherming omvat de semi-gesloten hoeve Hof te Groene Walle met omgeving, namelijk de hagen, moestuin, rest van boomgaard, weilanden en knotwilgenrijen en akker met elzenhoutkant.Waarden

Hof te Groene Walle met inbegrip van de hagen, moestuin, rest van boomgaard, weilanden en knotwilgenrijen, akker met elzenhoutkant is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: : Het Hof te Groene Walle is als voormalige site met walgracht, minstens opklimmend tot de 17de eeuw, illustratief voor de vroege occupatiegeschiedenis van de streek. De aanwezigheid van een ambachtelijk stokerij in de 19de eeuw wijst op een belangrijke nevenactiviteit van het boerenbedrijf en het belang van de hoeve in deze periode.
De site is nog duidelijk herkenbaar als klein landbouwbedrijf met alle toebehoren van de traditionele hoevebouw, witgekalkte gebouwen op gepikte plint onder rode pannen zadeldaken, het ijzeren toegangshek, begraasd binnenerf, omhaagde moestuin en boomgaard en omringende weilanden met knotwilgenrijen.
Architectuurhistorisch is de hoeve representatief voor het semigesloten hoevetype, dat in de loop van de 19de eeuw evolueerde uit de traditionele open hoeven met losstaande bestanddelen geschikt op een binnenerf.
Het vrijstaande boerenhuis is een typisch langgestrekt gebouw dat zijn bouwgeschiedenis nog duidelijk laat aflezen, onder meer in de zijtopgevels met aandak en sporen van vlechtingen, de erfgevel met 18de-eeuwse omlijste vensters en geprofileerde daklijst en de twee bouwlagen hoge 19de-eeuwse uitbreiding. De indeling binnenshuis is nog traditioneel met een centrale gang, links en rechts geflankeerd door kamers en twee opkamers boven de gewelfde kelders aan de achterzijde en ruime achterkeukens. Het interieur met een aantal bewaarde authentieke elementen als de grote haard met 'Leuvense stoof' en bordenlijst in de woonkamer, de haard met twee bakovens in de achterkeuken, natuurstenen en rode tegelvloeren, verscholen balklagen en originele opgeklampte deuren met hengsels en ijzeren beslag getuigen nog van de authentieke landelijke leefwereld van weleer.
De witgekalkte bedrijfsgebouwen vormen historisch en functioneel een eenheid met het boerenerf. Vooral de schuur is een typologisch interessant voorbeeld van een dwarsschuur met vrij goed bewaard ankerbalkgebint met twee stijlen, pennen en telmerken.
De aanwezigheid van een representatief gebouwenbestand dat in kern vermoedelijk nog teruggaat tot de 17de eeuw en de bijhorende erfgoedcomponenten als de moestuin en boomgaard met deels geschoren haag, weilanden met knotwilgenrijen en een akker met elzenhoutkant geven het complex een uitzonderlijke ensemblewaarde.
Het Hof te Groene Walle en aansluitende percelen die nog vanuit de boerderij worden beweid en verbouwd, vormen een uniek, samenhangend relict van het traditionele agrarische gebruik in de regio, met name het Scheldeveld. Naast de architecturale en bouwhistorische waarde van de boerderijgebouwen op zich, is er de landschappelijke (cultuurhistorische, esthetische en natuurwetenschappelijke) waarde. Deze bestaat voornamelijk uit de samenhang van de bedrijfszetel met een staalkaart aan traditionele bodemgebruikvormen: erf en hoogstamboomgaard met geschoren haag, grasland (weiland en hooiland) met knotwilgenrijen en akker met elzenhoutkant.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof te Groene Walle

Kunstschildersweg 5 (De Pinte)
18de-eeuwse hoeve van het semigesloten type met woonhuis ten zuiden en in L-vorm aansluitende schuur en stallen ten noorden en ten oosten omheen een met gras begroeid binnenerf. De oorspronkelijke omwalling werd gedempt. Oorspronkelijk woonhuis van zeven traveeën onder mank zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Een ijzeren hek aan gewitte vierkante pijlers op gepikte plint en piramidale bekroning geeft toegang in de zuidoosthoek. Een imposante gemengde haag omsluit de moestuin in het zuidoosten.