Beschermd monument

Sint-Antoniuskapel met omringende beuken

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden
ID: 9036   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9036

Besluiten

Geografisch pakket Kaprijke
definitieve beschermingsbesluiten: 12-12-2002  ID: 3985

Beschrijving

De Sint-Antoniuskapel is, samen met de omringende beuken, beschermd als monument.Waarden

De Sint-Antoniuskapel, met inbegrip van de omringende beuken, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De historische in casu architectuurhistorische waarde en volkskundige waarde: De kapel vormt een opvallende uiting van een vrome volkse traditie en is een gaaf voorbeeld van een neogotische bakstenen kapel uit het einde van de 19de eeuw, met roodgeschilderde gevels, gestoffeerd en ingericht in neogotische stijl met een kunstig beschilderd altaar met lelies en opschriften, bekroond met het plaasteren beeld van de heilige Antonius met Kind, voorts met plaasteren reliëfs met de Zeven Weeën van Maria, die oorspronkelijk in de uitenmuren gemetseld waren, een ingemetselde reliekhouder met offerblok en andere devotionalia. De kapel is ingeplant aan een bocht van het Kaprijke Vaardeken; de vanouds omringende groene beuken zijn evenzeer beeldbepalend in het straatbeeld.

volkskundige waarde

De historische in casu architectuurhistorische waarde en volkskundige waarde: De kapel vormt een opvallende uiting van een vrome volkse traditie en is een gaaf voorbeeld van een neogotische bakstenen kapel uit het einde van de 19de eeuw, met roodgeschilderde gevels, gestoffeerd en ingericht in neogotische stijl met een kunstig beschilderd altaar met lelies en opschriften, bekroond met het plaasteren beeld van de heilige Antonius met Kind, voorts met plaasteren reliëfs met de Zeven Weeën van Maria, die oorspronkelijk in de uitenmuren gemetseld waren, een ingemetselde reliekhouder met offerblok en andere devotionalia. De kapel is ingeplant aan een bocht van het Kaprijke Vaardeken; de vanouds omringende groene beuken zijn evenzeer beeldbepalend in het straatbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Antoniuskapel

Aveschoot zonder nummer (Kaprijke)
De kapel, overschaduwd door oorspronkelijk zeven, nu zes groene beuken, is volgens het kadasterarchief opgericht door vicaris E. Stockman in 1898.

Is de omvattende bescherming van

Omringende beuken Sint-Antoniuskapel

Aveschoot zonder nummer (Kaprijke)
Zes onregelmatig gegroeide beuken omringen de Sint-Antoniuskapel. De bomen hebben zéér dichte plantafstanden wat doet vermoeden dat het hier om een uitgegroeide scheerhaag gaat.